Template landing pageĐĂNG KÝ TRAINING: 

Hướng dẫn đồng hành song ngữ cùng con tại nhà


Tại Eflita Edu - Tiếng Anh gia đình

Sau khi nhấn "Đăng ký", Eflita sẽ gửi thêm tài liệu và thông tin Zoom qua Facebook Messenger. 

Hẹn gặp ba mẹ tại buổi training!